Ons kwaliteitsbeleid

Dit Bureau voor Toerisme (categorie II) is onderdeel van het netwerk van Bureaus voor Toerisme van Frankrijk. 

logo OTF

Wij stellen alles in het werk om: 

 

 • Een goed toegankelijke ontvangst- en informatieruimte beschikbaar te stellen.

 • Formaliteiten gemakkelijk te maken. 

 • U zitgelegenheid te bieden. 

 • U gratis te informeren over het plaatselijke toeristische aanbod. 

 • Informatie over openingstijden ten minste in twee talen te melden en te verspreiden. 

 • U gratis toegang tot Wi-Fi te bieden. 

 • Minimaal 240 dagen per jaar open te zijn, inclusief op zaterdag en zondag tijdens het hoogseizoen en drukke periodes. 

 • Het hele jaar uw post te beantwoorden. 

 • Voortdurend receptiepersoneel beschikbaar te stellen, dat minimaal twee talen spreekt. 

 • Toeristische kaarten, plattegronden en gidsen in papierformaat beschikbaar te stellen. 

 • U toegang te bieden tot de drietalige website. 

 • De toeristische informatie van de streek ook in papierformaat te verstrekken, vertaald in minimaal twee talen, betreffende: 

  • alle toeristische accommodaties met de naam van de dienstverlener, het postadres, het e-mailadres, het adres van de website, het telefoonnummer, het soort accommodatie (aantal sterren); 

  • prijzen, openingsdata en -tijden, websites, telefoonnummers en postadressen van monumenten, toeristische, culturele, natuur- en recreatieplekken;  

  • evenementen en activiteiten; 

  • noodnummers. 

 • Jaarlijks de toeristische informatie bij te werken. 

 • Op de deur de noodnummers te vermelden. 

 • Het aanbod van de streek weer te geven voor alle soorten publiek. 

 • U toegang te bieden tot het bekijken van beschikbare accommodaties. 

 • Uw klachten te behandelen en uw tevredenheid te meten. 

 • Het kwaliteitsbeleid na te leven. 

 • Een reisagent beschikbaar te stellen. 

 • De betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie over het toeristische aanbod van de streek te garanderen.