Het Merkteken Kwaliteitstoerisme™

Het VVV-kantoor van Boulonnais verbindt zich tot Kwaliteitsontwikkeling Toerisme™ sinds oktober 2019, in overeenstemming...

...met het referentiekader van ADN Toerisme.

Kwaliteitstoerisme, ons engagement voor het VVV-kantoor van Boulonnais Opaalkust

Definitie van het Merkteken

Het Merkteken Kwaliteitstoerisme™, ingediend door de Gedelegeerde Minister van Toerisme, vormt een garantie voor de toeristen en een blijk van vertrouwen.

Voor de Boulonnais Opaalkust is het het resultaat van een kwaliteitsontwikkeling, geleid sinds 2019 met als eerste fase de inrichting van diens Ontvangst- en ontwikkelingsschema voor Informatie, om naar best vermogen te voldoen aan de eisen van de bezoekers, providers en afgevaardigden, steeds de nationale engagementen respecterend van het merkteken dat uitgevaardigd wordt door ADN Toerisme voor een duurtijd van vijf jaar. 

De kwaliteitspolitiek van het VVV-kantoor van Boulonnais Opaalkust bestaat uit het voortdurend verbeteren van de ontvangst, de informatie, en van de tevredenheid van bezoekers, providers en afgevaardigden, evenals uit het beheren van de organisatie.

 

De kwaliteitspolitiek 2020/2024:

" Als directrice van de organisatie verbind ik me ertoe bij de:

Klanten:

 • eeen efficiënte en performante ontvangst te garanderen van bezoekers, binnen een gepersonaliseerd ontwikkeling en om de bezoekers toe te staan, waar ze zich ook bevinden, om makkelijk toegang te krijgen tot betrouwbare toeristische informatie, en toegankelijk voor iedereen;
 • rekening te houden met de meningen van onze bezoekers, ze op een rijtje te zetten en ze weer te geven om corrigerende duurzame acties op te stellen;
 • een gamma vernieuwde diensten voor te stellen aan onze bezoekers;
 • om prioritair de knowhow en lokale producties te ontwikkelen doorheen onze boetiek en onze communicatie;
 • om onze partners te begeleiden bij de vorming van raad in het verblijf om ze om te vormen tot echte toeristische pleisterplaatsen van informatie.

Werknemers

 • om te winnen in arbeidsefficiëntie door van kwaliteit een gedeelde waarde te maken tussen de teamleden en om de nodige middelen ter beschikking te stellen en om het beheersysteem duurzaam te maken door de kwaliteit;
 • om me te verzekeren van de toename in reguliere competenties van het geheel van het team door elke werknemer kredieturen toe te kennen voor vorming tijdens de werkuren, meer bepaald door regelmatige bezoeken van toeristische partners van de bestemming; en door vormingen te verzekeren, gelinkt aan de specificiteit van diens missies,
 • om werknemers toe te staan zich geheel te geven in collectieve beslissingen doorheen de opstelling van werkgroepen;
 • om nieuwe numerieke, moderne en vernieuwende instrumenten aan te wenden die het team toestaan te anticiperen op nieuwe organisatie- en werkmodi,
 • om de praktijk van werken in « projet »-modus te ontwikkelen en de teams van alle polen te betrekken om te leiden tot meer performante realisaties.

Socio-professionals

 • om een nauwe lijn te onderhouden met het geheel aan toeristische voorgeschreven paden in de regio door een permanent overleg te houden via meer bepaald de Club Pros de l’OTBCO (kwaliteitsgroep van bestemming);
 • om de toeristische providers te begeleiden bij het aanpassen van hun aanbod aan de noden van de markt en aan het gedrag van het cliënteel om een kwalitatief aanbod voor te stellen voor, tijdens en na het het verblijf van de klant;
 • om een jaarlijks actieplan uit te werken voor promotie van de bestemming, ter attentie van bevoegde prioritaire doelgroepen, door partnerschappen en onder elkaar verdelen van hulpmiddelen te bevorderen, met een geheel van lokale, openbare en privé-actoren.

Afgevaardigden

 • om de toeristische strategie van de bestemming aan te wenden, conform met de ambities van de Communauté d'Agglomération Boulonnaise (CAB), onder voogdij van de gemeenschap;
 • om de last van de werking van het VVV-kantoor te verlichten op openbare financiën door bij te dragen aan het ontwikkelen van het aantal overnachtingen in het commercieel verblijf en de inkomsten van de verblijfstaks, om de autofinanciering te verbeteren via het bedrijfsbeheer van het VVV-kantoor, meer bepaald door de ontwikkeling van groepsverkopen en de ontwikkeling van onze boetieks, 
 • om sterke interacties te ontwikkelen tussen de teams van het VVV-kantoor van Boulonnais Opaalkust en de Côte d'Opale en de gemeentelijke en gemeenschapsafgevaardigden van Boulonnais Opaalkust, meer bepaald door actief deel te nemen aan de Toerisme-commissies van de CAB. 

Institutionele of privé-partners