Disclaimer

BUREAU VOOR TOERISME VAN DE BOULONNAIS COTE D'OPALE

Publieke instelling van intergemeentelijke samenwerking (EPCI)

Hoofdkantoor: Hôtel communautaire Bis, 15 Boulevard Bassin Napoléon, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel: +33 (0)3 61 31 10 91

KvK: 824 789 218

SIRET: 824 789 218 000 16

Intracommunautair btw-nummer: FR 1824789218

 

De ontwerper van de website is: Raccourci Agency (www.raccourci.fr)

Teksten: De teksten van het deel “Ontdekken” op de website zijn geschreven door Mevr. Ludivine Fasseu. De andere teksten zijn geschreven door het Bureau voor Toerisme van de Boulonnais Côte d’Opale.

Vertalingen: Abaque SAS + Raccourci Agency

Publicatiemanager: Mevr. Emilie Piraux, Algemeen Directrice van het Bureau voor Toerisme van de Boulonnais in Côte d’Opale.

Verantwoordelijk voor de uitgave: Bureau voor Toerisme van de Boulonnais Côte d’Opale

Contact opnemen met de uitgever: promotion@tourisme-boulonnais.fr

 

Webhost: SAS OVH - https://www.ovh.com/

2 rue Kellermann

BP 80157

59100 Roubaix

Contentmanagementsysteem: Drupal - www.drupal.fr, gekoppeld aan de database Data Tourisme 62.

Gebruiksvoorwaarden van de website

De website en alle onderdelen, inclusief (zonder beperking) de merken, logo’s, pictogrammen, graphics, foto’s de de website bevatten, worden beschermd door de internationale wet voor het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website is het eigendom van het Bureau voor Toerisme van de Boulonnais Côte d’Opale of zijn lokale partners. Elk gebruik, reproductie of weergave, volgens welke methode dan ook en via welke media dan ook, van de website of een deel daarvan en/of de onderdelen die de website vormen is niet toegestaan zonder de nadrukkelijke toestemming van het Bureau voor Toerisme van de Boulonnais Côte d’Opale. 

 

Andere merken en logo’s die op de website staan zijn het exclusieve eigendom van derde partijen en het Bureau voor Toerisme van de Boulonnais Côte d’Opale heeft hier geen enkel recht op. Deze inhoud is onderworpen aan het intellectueel eigendomsrecht. U kunt de merken van partnerbedrijven niet gebruiken of reproduceren zonder hun nadrukkelijke toestemming. We vragen u dan ook de aanwijzingen van derde partijen te volgen over het gebruik van deze media.

 

Bescherming persoonsgegevens (AVG)

Persoonlijke gegevens

Over het algemeen kunt u deze website bezoeken zonder uw identiteit bekend te maken of persoonlijke informatie op te geven. Echter, soms kunnen wij u om informatie vragen. Bijvoorbeeld om een offerte aan te vragen, voor correspondentie, bij het antwoorden op een vacature of voor het inschrijven van onze animaties. 

 

De website van het Bureau voor Toerisme van de Boulonnais is in overeenstemming met de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018.

 

Doel van de behandeling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld via contactformulieren of via de e-mailadressen: promotion@tourisme-boulonnais.fr en commercial@tourisme-boulonnais.fr

 

De op de website verzamelde persoonlijke gegevens zijn afkomstig uit de vrijwillige opgave van een e-mailadres bij het achterlaten van een online bericht. De verzamelde e-mailadressen worden alleen gebruikt om de gevraagde informatie te versturen. De Communauté d’Agglomération du Boulonnais bewaart de e-mailadressen van elke bezoeker op vertrouwelijke wijze. De bewaarperiode van gegevens die ingevoerd worden via contactformulieren of de e-mailadressen promotion@tourisme-boulonnais.fr en commercial@tourisme-boulonnais.fr is: 12 maanden.

Geheimhouding van online correspondentie kan niet worden gegarandeerd. Elke gebruiker is daarom zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn correspondentie. 

Geadresseerden: 

Persoonlijke gegevens die tijdens webbezoeken worden verzameld, maar ook via publieke e-mailadressen worden direct overgedragen aan de dienst Sales/Marketing/Communicatie van het Bureau voor Toerisme van de Boulonnais Côte d’Opale. Alleen medewerkers van deze afdeling zijn bevoegd om dit soort informatie te ontvangen (verwerking,...). 

 

Verzamelde e-mailadressen worden niet aan derden, andere organisaties of landen afgegeven. 

Profilering:

Wij maken gebruik van het softwareprogramma Google Analytics van Google-Alphabet Inc. om uitsluitend gegevens op onze website te analyseren. De bewaarperiode van deze profilinggegevens is 36 maanden. Het softwareprogramma Google Analytics is conform de AVG wetgeving. Dit softwareprogramma maakt gebruik van cookies. Tijdens zijn eerste bezoek op de website moet de bezoeker de cookies accepteren via een balkje dat onderaan de pagina verschijnt. Wanneer de bezoeker het cookiebeleid accepteert kan hij verder navigeren op onze website. Bij weigering krijgt hij geen toegang. Bij akkoord wordt er toestemming gegeven voor het gebruik van bezoekersgegevens. 

COOKIES: 

Op deze website worden cookies gebruikt om bezoekers te analyseren met behulp van Google Analytics. Gebruikers zijn altijd vrij om cookies via hun browser te beheren of te verwijderen. Om dit te doen, kunt u de volgende links gebruiken, naar gelang de gebruikte browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer.

 

De trackinggegevens worden alléén gebruikt om de bezoekersaantallen op onze webpagina’s te analyseren om zo de inhoud ervan te kunnen verbeteren. Gegevens met betrekking tot de navigatie van bezoekers worden anoniem behandeld. Geaggregeerde statistieken worden gebruikt om te bepalen welke pagina’s min of meer populair zijn, de meest gebruikte verbindingen, het gebruik per dag van de week en per uur van de dag, de belangrijkste foutmeldingen (klant of server), het browsertype, portable of desktop systeem...

Recht op dataportabiliteit:

Elke bezoeker van de website heeft op elk moment recht om een kopie van persoonlijke gegevens op te vragen, in een gestructureerd formaat van het type: doc, xls, cvs, pdf, jpg. Om dit te doen kunnen gebruikers per e-mail contact opnemen via promotion@tourisme-boulonnais.fr

Toegang tot persoonlijke gegevens (wijziging, rechtzetting, verwijdering) 

Websitebezoekers hebben het recht om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens die worden bewaard door de websitebeheerder, maar ook het recht tot rechtzetting, wijziging of verwijdering. De betreffende persoon heeft ook het recht om te vragen dat het verwerken van zijn persoonlijke gegevens wordt beperkt, en hij kan bezwaar indienen tegen het verwerken ervan. Om dit te doen kunnen gebruikers per e-mail contact opnemen via promotion@tourisme-boulonnais.fr 

 Bezwaar indienen bij het Franse CNIL (Nationale Commissie voor Informatica & Vrijheden)

Bezoekers kunnen bezwaar indienen betreffende de persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld. Om zo’n bezwaar in te dienen, kunnen bezoekers contact opnemen met de Franse organisatie CNIL - www.cnil.fr 

Fout, suggestie of wijziging

Wij stellen alles in het werk om bezoekers van deze website betrouwbare en juiste informatie te bieden.

Desondanks kan de website onjuistheden, ontbrekende updates of foutmeldingen bevatten.

Wij vragen onze websitegebruikers dan ook om eventuele weglatingen, fouten of correcties te melden via het e-mailadres: promotion@tourisme-boulonnais.fr