De getijden

Hoewel eb en vloed voor een prachtig schouwspel kunnen zorgen, zijn ze ook gevaarlijk voor zwemmers en wandelaars. Voorzichtig zijn dus.

Hoe heerlijk is het om de zee zich kilometers ver terug te zien trekken en het water in de lucht te zien opgaan.. Hoe heerlijk is het om de onstuimige zee te zien rollen tot aan de kust. Schilders hebben het fenomeen door de eeuwen heen vast willen leggen, zo mooi. Het voortdurende schouwspel vraagt wel om waakzaamheid. Eb, vloed... zorg dat u niet verstrikt raakt. De getijden veranderen het kustgebied, en dat gaat soms sneller dan u denkt.  

Voorzichtigheid is van belang

Bij vloed vormen zich reservoirs waardoor zandbanken ontstaan. Blijf bij opkomend water niet op een zandbank, met het risico dat u in het bassin niet meer kunt staan en meegevoerd wordt door de sterke stroming van de zee. Wanneer het water weer daalt kunt u ook onopgemerkt mee worden getrokken. Voorzichtigheid is dus van belang, vooral voor zwemmers met een zwemband of opblaasbootje. 

De Maan en de Aarde

Om de werking van de getijden te begrijpen moeten we terug naar Newton! Het getijdenstelsel is gebaseerd op de aantrekkingskracht van de planeten. De maan oefent aantrekkingskracht uit op de aarde, met als gevolg dat de oceanen zich verplaatsen.  Dus, wanneer de Maan de oceanen naar zich toe trekt, stijgt het water. 

Getijdencyclus

Een getijdencyclus duurt iets meer dan 12 uur. Er verstrijken dus 6 uur tussen eb en vloed. Tijdstippen en coëfficiënten staan vermeld bij de eerste hulpposten op de stranden en bij de havenkantoren maar er liggen ook gratis flyertjes in winkels en bij het Bureau voor Toerisme. 

Coëfficiënten

Dankzij het coëfficiënt van de getijden krijgen zowel beroepsvaarders als particulieren een idee van de getijden en kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen. Deze “schaal” loopt van 20 (zwakste doodtij) en 120 (springtij). We hebben het over springvloed wanneer de coëfficiënt de 90 overschrijdt. Bij volle en nieuwe maan, dat wil zeggen, wanneer de Aarde, de Zon en de Maan op ongeveer dezelfde lijn staan, is de invloed van de planeten nog groter en zijn de getijden dus sterker. 

Springtij

Elke zes maanden, aan het begin van de herfst en lente, vinden de sterkste springtijen plaats. Dit fenomeen komt vooral voor in maart en september, maar soms ook in februari of april en in augustus of oktober. Elk jaar komen duizenden nieuwsgierigen kijken naar het springtij vanwege de grote afwisseling in landschappen en lichtinval. De kust laat dan zijn meest onstuimige kant zien.